המדריך לזכויותיה של העובדת בהריון הדפסה דוא

המדריך לזכויותיה של העובדת ההריונית – חלק א' –

 לפני הריון, בזמן הריון ולאחר הלידה

תקופת ההריון הינה מיוחדת במינה, רצופת התרגשות, ציפייה ותקוות. ממש כמו בתקופה שהחלטתם כי אתם מתחתנים. הרבה עומד להתחדש בעולמך וסביר להניח שאת מתחילה להתרגש לקראת השינוי הגדול העומד להתרחש בחייך ומדמיינת כבר את התמונה המשפחתית בעוד כמה שנים: בנך הקטן משחק במכוניות או בתך מלבישה בובות... והינה את כבר מוצפת בדמעות של אושר.

חכי. עוד הרבה שינויים ואתגרים יעמדו בפניך עוד לפני השלב הזה, חלקם קשורים לעולם העבודה ולקריירה שלך וכדאי שתעשי הכרות עם זכויותיך, המעוגנות בחוק עבודת נשים (משנת 1954). חוק זה מרכז הוראות משפטיות לגבי נשים עובדות עוד בטרם כניסתן להריון, במהלך ההריון ולאחר הלידה.

במאמר זה ננסה לשפוך מעט אור על זכויותיך בתקופה של טרם הריון ובהלכו. מאמר נוסף יסקור את זכויותיך לאחר הלידה. חשוב כי תזכרי כי אין המאמר מהווה תחליף לייעוץ משפטי. מסגרת הזכויות רחבה מאוד, ומפורטת בחוק.

 

היעדרות מהעבודה - עובדת שעוברת טיפול הפריה חוץ גופית או טיפולי פוריות רשאית להיעדר ממקום עבודתה במידה והרופא המטפל אישר בכתב, כי הטיפול מחייב זאת ובתנאי שהודיעה למעבידה על כך מראש. משך ההיעדרות של עובדת למטרת טיפולי הפריה חוץ גופית עומד על 16 ימים לכל סדרת טיפול, במקום עבודה שבו עובדים 5 ימים בשבוע.20 ימים לכל סדרת טיפול במקום עבודה בו עובדים 6 ימים בשבוע. זאת, בתנאי שלא יהיו יותר מארבע סדרות טיפול במהלך שנה. דין תקופת היעדרות זו, כדין היעדרות כתוצאה ממחלה ולכן העובדת זכאית לתשלום דמי מחלה ממעבידה.

פיטורין - אסור לפטר עובדת הנעדרת בגלל טיפולי הפריה חוץ גופית או טיפולי פוריות (בתנאי שהטיפולים הם לקראת ילדה הראשון או השני). התקופה בה חל איסור פיטורים הינו בתקופת היעדרותה מעבודתה לצורך הטיפולים וגם ב- 150 הימים שלאחר מכן. ואולם, האיסור בפיטורין חל רק במהלך השנתיים מיום היעדרותה הראשונה לצורך טיפולי הפריה אצל אותו המעביד או באותו מקום עבודה.

זכויות עובדת בהריון

היעדרות מהעבודה - עובדת רשאית להיעדר מעבודתה במהלך חודשי ההריון במידה וקיבלה אישור בכתב מרופא, המציין כי מצבה בזמן ההריון מחייב זאת. העובדת אינה זכאית לשכר בשל היעדרותה, אולם התקופה נלקחת בחשבון לצורך זכויות התלויות בותק אצל המעסיק.  למרות זאת, קיימים מקומות עבודה שבהם יש הסכמי עבודה המחייבים על המעביד לשלם לעובדת בתקופה זו (למשל עובדות הסתדרות או עובדת מדינה).

שמירת הריון

עובדת עשויה לקבל זכאות לגמלת שמירת הריון מטעם המוסד לביטוח לאומי, במידה והיא עומדת בתנאים המתייחסים לכך במסגרת חוק הביטוח הלאומי (למשל בתנאי שהעובדת נעדרה לתקופה של לפחות 30 ימים במהלך ההריון בגלל מצב רפואי שמסכן אותה ואת העובר).

פיקוח רפואי בזמן הריון

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, בלי שיפגע שכרה למטרת פיקוח רפואי במהלך חודשי ההיריון ו/או לצורך מעבר בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון. אשה העובדת יותר מארבע שעות ביום (ובתנאי שהיא עובדת שבוע עבודה מלא) רשאית להיעדר עד 40 שעות במהלך חודשי ההריון. אישה העובדת עד ארבע שעות ביום (ובתנאי שעובדת שבוע עבודה מלא) רשאית להיעדר עד 20 שעות במהלך ההריון.

הגנה מפני העסקה חריגה של עובדת בהריון

למעסיק אסור להעסיק עובדת (שידוע שהיא בהריון), בזמן המנוחה השבועית שלה, החל מהחודש החמישי להריונה. בנוסף, חל איסור להעסיק את העובדת בשעות נוספות, אלא במידה שהסכימה להעסקתה בשעות נוספות והעבירה למעסיק אישור רפואי על ידי רופא מומחה ביילוד ובגינקולוגיה, שמעיד על כך שאין מניעה להעסיקה שעות נוספות ובכפוף לתנאי האישור. עובדת בהריון רשאית לסרב (באמצעות הודעה בכתב למעסיק) לעבוד בעבודת לילה החל מהחודש החמישי להריון.

היעדרות מעבודה לאחר הפלה

עובדת שהפילה את עוברה רשאית להיעדר מהעבודה במשך תקופה של שבוע לאחר ההפלה, או תקופה אחרת, המאושרת על ידי רופא המעיד כי מצב בריאותה כתוצאה מההפלה מחייב היעדרות יותר ממושכת, וזאת לא יותר מ- 6 שבועות לאחר ההפלה. תקופת היעדרות זו, נחשבת כהיעדרות כתוצאה ממחלה ולכן הינה במסגרת תשלום דמי מחלה.

הגבלת פיטורין בזמן הריון

חל איסור פיטורין ואיסור פגיעה בהיקף המשרה (באופן שעלול להפחית את ההכנסה) של עובדת בהריון, שעבדה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה במשך תקופה של לפחות 6 חודשים. האיסורים תקפים גם במקרה בו המעביד לא ידע על ההריון וגם במקרים בהם מסתיים חוזה העבודה שנחתם לתקופה קצובה או הפסקת עבודה זמנית של עובדת המועסקת מטעם חברת קבלן/כח אדם.

המעסיק רשאי לבקש היתר מנציג משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לפטר עובדת בהריון, או לפגוע בהיקף המשרה שלה, במידה שעלולה להפחית את הכנסתה. החוק אינו מאפשר לתת היתר לפיטורין, כאשר קיים קשר בינם לבין ההריון. במידה וההחלטה היא לתת היתר לפיטורי העובדת ההרה או לפגוע בהיקף משרתה והכנסתה יינתן ההיתר אך ורק ממועד ההחלטה על נתינתו והלאה.

 
 

 

בהריון? ילדת?

 12.16 
 
 ערכה פתוחה 2015 מוקטנת
התמונה להמחשה בלבד
 

שאלות נפוצות

למי מיועדת הפעילות?

מי הצוות המקצועי?

מי מממן את הפעילות?

לשאלות נוספות על

פעילות צעדים ראשונים 

Website by - JOOMI
Feedback Form
Feedback Analytics