זכויות העובדת בהריון ולאחר לידה חלק ב' הדפסה דוא

המדריך לזכויותיה של העובדת בהריון– חלק ב' –

זכויות לאחר הלידה

בחלק הראשון של המאמר עסקנו בזכויותיך כעובדת בתקופה שלפני ההריון ובמהלכו. בחלק הזה נרחיב בנוגע לזכויותיך כאישה עובדת בתקופה שלאחר ההריון. אם את מדמיינת כי חופשת הלידה שלך תיראה כמו נופש באילת, שבה תבלי עם תינוקך בשלווה על שפת הבריכה ותתפנקי על אוכל טוב – הרי שבמהרה תגלי כי אלו ימים המאופיינים בהצפה רגשית גדולה, אושר גדול לצד מצוקה ותסכול, הסתגלות למצב חדש ובלתי מוכר ובעיקר - עייפות כבדה מנשוא. לא סתם ניצב החוק לימינך.

 

זכויות עובדת בחופשת לידה

לפי החוק אישה שילדה זכאית לחופשת הלידה בתשלום למשך 14 שבועות סמוך ללידה. ניתן להתחיל את חופשת הלידה עד 6 שבועות לפני הלידה. מבחינה חוקית, אסור למעביד להעביד את העובדת בתקופה זו.

לידת יותר מילד אחד

עובדת שילדה תאומים או יותר זכאית להארכת חופשת הלידה בשבועיים נוספים, עבור כל ילד נוסף שילדה באותה לידה.

אשפוז  האם או התינוק

במידה ובמהלך חופשת הלידה האם או תינוקה מאושפזים בבית החולים לתקופה של לפחות שבועיים, הארכת חופשת הלידה אפשרית במספר ימים כמספר ימי האשפוז (ובלבד שתקופת האשפוז והארכה אינה עולה על ארבעה שבועות). ניתן להאריך את חופשת הלידה ב-4 שבועות נוספים.

חופשת לידה לאב במקום לאם

גבר רשאי לצאת לחופשת לידה חלקית החל מהשבוע השביעי לאחר הלידה במקום אשתו, וזאת רק במידה ואשתו ויתרה בכתב על זכותה ושבה לעבודה.

הפרשות לקופת גמל בתקופת חופשת לידה ובשמירת הריון

עובדת שעבדה במקום עבודתה במשך תקופה של 6 חודשים לפחות לפני תחילת ההריון, וזכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי, או לגמלת שמירת הריון והיא ומעסיקה, או המעסיק בלבד, נהגו לשלם תשלומים לקופת גמל, חייב המעביד להמשיך לשלם תשלומים עבור התקופה שבעדה שולמו דמי הלידה או גמלת שמירת ההריון. זאת בתנאי שהעובדת שילמה במהלך עבודתה בעד תקופה זו את התשלומים החלים עליה.

זכויות הורה מאמץ

הורה המאמץ תינוק זכאי לפי החוק לחופשת לידה (האישה או הגבר- אחד משניהם). כנ"ל לגבי הורה שקיבל ילד מאם פונדקאית.

זכויות עובדת לאחר הלידה

שעת טיפול בתינוק - עובדת במשרה מלאה בלבד שחזרה לעבודה מיד בתום חופשת הלידה רשאית להיעדר במשך שעה ביום במהלך ארבעה חודשים, בלי סיכון לניכוי משכרה בגיל היעדרות זו.

פיטורין לאחר לידה - על המעסיק חל איסור באופן מוחלט (אין כל אפשרות להתיר) לפטר עובדת בחופשת לידה, הן בזמן חופשת הלידה, והן בתקופה של 60 הימים לאחר סיום חופשת הלידה. בנוסף, חל איסור מוחלט לפטר עובדת שילדה ועדיין לא חזרה לעבודה בגלל מצבה הרפואי בעקבות הלידה. יש לקחת בחשבון כי איסור הפיטורין כולל גם איסור להודעה מוקדמת על פיטורין, במידה והמועד המיועד לכניסתם לתוקף חל בזמן התקופות האלה.

הארכת חופשת הלידה והזכאות לחופשה ללא תשלום

בחודש מרץ 2010 חל תיקון לחוק, המתייחס לנושא הארכת חופשת הלידה והזכאות לחופשה ללא תשלום. לאחר התיקון לחוק, משך חופשת הלידה עומד על חצי שנה (מתוכה 14 שבועות בתשלום). החוק מאפשר לנשים לצאת לחופשת לידה, וליהנות מגידול ושהייה לצד תינוקן במשך חצי שנה ללא חשש מפיטורין.

עובדת שעבדה במקום עבודתה תקופה של לפחות שנה באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק, זכאית לפי חוק לחופשת לידה בת 26 שבועות (מתוכם רק 14 שבועות בתשלום), במידה והעובדת מעוניינת לחזור למקום עבודתה לפני סיום 26 שבועות, הדרישה היא להודיע למעסיקה על כוונותיה בהתראה של 3 שבועות מראש לפני חזרתה (בכל מקרה לא תוכל לקצר את חופשת הלידה לפחות מ-14 שבועות המשולמים על ידי ביטוח לאומי). 

עובדת שעבדה לפני שיצאה לחופשת לידה פחות משנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום זכאית לצאת לחופשה ללא תשלום למשך רבע מתקופת העסקתה עד ליציאה לחופשת לידה.

הזכות לצאת לחופשת לידה ולחופשה ללא תשלום חלות גם על בן הזוג של העובדת בהגבלות ובתנאים הקבועים בחוק. הדבר תקף גם לגבי חופשת הלידה המוארכת במידה ובת הזוג זכאית, ובחרה לא לנצל את זכאותה.

איסור פיטורין של עובדת בחופשה ללא תשלום

בתקופת החופשה ללא תשלום שבאה בעקבות חופשת הלידה, אסור למעסיק לפטר את העובדת, אלא במידה וניתן היתר מאת הממונה, שעשוי להינתן במידה ומוכח כי הפיטורין אינם קשורים ללידה.

התפטרות לצורך טיפול בתינוק

חוק פיצויי פיטורין משנת 1963 קובע כי עובדת שמתפטרת מעבודתה במהלך 9 חודשים מיום שילדה בכדי לטפל בילדה, דין ההתפטרות כדין פיטורין. ולכן, היא זכאית לפיצויי הפיטורין. במידה והתפטרה העובדת ממקום עבודתה במטרה לטפל בילדה והחלה לעבוד במקום עבודה אחר, אין זה אומר שהיא מאבדת את זכאותה לקבלת פיצויים, אלא שבמקרה זה, עליה להוכיח שהתפטרותה נועדה לאפשר לה שהות ארוכה יותר באופן משמעותי עם הילד כדי לטפל בו.

 במקרה, בו יוכח שתנאי העבודה במקום החדש נוחים יותר לטיפול בילד (כמו שעות עבודתה פחותות באופן משמעותי, קרבת מקום העבודה לבית, האם יכולה לעבוד מהבית וכדומה) בהשוואה לתנאי מקום עבודתה ממנו התפטרה, העובדת תהיה זכאית לפיצויי פיטורין בחוק.

לסיכום,

מטרת חוק עבודת נשים להגן על זכויותיהן של נשים עובדות לפני ההריון, במהלך ההריון ולאחר הלידה. בחוק הוראות רבות ומפורטות, המתייחסות באופן נקודתי ומפורט להיבטים שונים וחשוב לכל אשה בסטטוס זה להכיר את הזכויות המגיעות לה לפי חוק ולעמוד עליהן.

 

 

 

 
 

 

בהריון? ילדת?

 12.16 
 
 ערכה פתוחה 2015 מוקטנת
התמונה להמחשה בלבד
 

שאלות נפוצות

למי מיועדת הפעילות?

מי הצוות המקצועי?

מי מממן את הפעילות?

לשאלות נוספות על

פעילות צעדים ראשונים 

Website by - JOOMI
Feedback Form
Feedback Analytics