شروط الاستخدام طباعة إرسال إلى صديق

תנאי שימוש - אתר first-steps.co.il

1.כללי

אתר first-steps.co.il הינו אתר אינטרנטי המאפשר, באמצעות רישום מוקדם, תיאום פגישות עם נציגות הסברה: פגישות אישיות לאחר לידה ופגישות במסגרת חוגי בית לנשים בהריון .
בנוסף האתר מספק מידע מקיף בתחום הריון, לידה והורות האתר מפנה  למאגרים של בעלי מקצוע ונותני שירות בתחומים אלו . 

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.

הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם בלתי נפרד בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין בעלי האתר. מוסכם כי בעלי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש ו/או מטעמו במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר ובמקרה של הפרת תנאים כלשהי ע"י משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי בעלי האתר.

הכותרות בתקנון זה הינם מטעמי  נוחות בלבד ואין לייחס להם כל משמעות מעבר לכך.

2. הגדרות

2.1 "החברה"- צעדים ראשונים יזמות בשיווק בע"מ.

2.2 האתר -   
first-steps.co.il

2.3 "המידע" - כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגויים, סימני מסחר, צילומים, אודיו ווידיאו, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כתבות, מאמרי חדשות, פרסומים וכו'. 

2.4 "משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כלקוח ובין כגולש מזדמן.

2.5 "פרסומים" – כל אדםו/או גוף ו/או גורם נותן שירותיםו/או מוכר מוצרים לקהל הרחב. 

3. רישום לאתר

3.1. לצורך קבלת שירותים מסויימים באתר לרבות רישום לקיום פגישות עם נציגות, כניסה לאזורים 'סגורים' באתר וכיו"ב, נדרש המשתמש לבצע רישום הכולל מסירת פרטים אישיים. 
המשתמש נדרש למסור פרטים נכונים ומדוייקים אודותיו. מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז - 1977. לידיעתכם, מסירת פרטים כלשהם הינה בהתאם לרצונכם החופשי בלבד, ואינכם חייבים לעשות כן. עם זאת, אי מסירת הפרטים כאמור, לא תאפשר שימוש בשירותים מסוימים באתר.

3.2 ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי ח"י ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.

3.3 אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

3.4 הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של המשתמש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו.

3.5 מפעילי האתר מבצעים מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו, בהתאם להצהרת הפרטים. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך, המשתמש פוטר את בעלי האתר מכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

3.6 המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק שימוש כאמור.

     3.7 לצורך רישום כאמור, יש למסור פרטים אישיים. המידע שנמסר יאוחסן וישמר
     במאגר מידע ממוחשב 
הרשום לפי חוק ונועד לשרת את החברה ואת הגופים העובדים
     מולה באופן שוטף לצורך מימוש מטרות המאגר המאושרות בחוק

    3.8 ידוע לכל משתמש הנרשם לאתר  כי המידע שנמסר על ידו ייכלל במאגר המידע
     של חברת "צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ" לצורך ניהול הפעילות, הקשר והשירות
     מולי, לרבות עיבוד המידע ודיוור 
ישיר למטרות אלו, משלוח דברי דואר ומסרונים
     הכוללים בין היתר הודעות, עדכונים, מסרים פרסומיים, קופונים והטבות. בנוסף המידע
     משמש אותנו לצורך ניתוחים סטטיסטיים עבור החברות עימן אנו עובדים.

     3.9 כן ידוע לי כי מסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי וכי לא חלה עלי חובה חוקית
     למסור את המידע, אולם הדבר נדרש לצורך מתן השירותים עבורי. עם זאת שמורה לי
     הזכות להימחק ממאגרי המידע הנ"ל בכל עת.

     3.10 ידוע לכל משתמש הנרשם לאתר  כי מידע מהמאגר עשוי להימסר לצדדים
     שלישיים, לחברות המשתתפות בפעילות "צעדים ראשונים" כגון, ובין היתר, קימברלי
     קלארק ישראל בע"מ,  אבוט מעבדות רפואיות בע"מ, טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ,
     שטראוס מים בע"מ, חברות בתחום הביטוח, חברות בתחום הדם הטבורי,
     חברות בתחום הטלמרקטינג ועשוי להיכלל גם במאגרי 
המידע שלהן,
     למטרת דיוור ישיר ומתן הטבות בין היתר 
באמצעות sms, דוא"ל או 
      בדואר רגיל מחברת צעדים ראשונים ו/או מהחברות המשתתפות בפעילות. 

     3.11 באם אינך מעוניינ/ת להמשיך לקבל דיוור מסוג מסוים או בכלל מטעם חברתנו או
     מטעם גופים הקשורים עימה, אנא שלח/י לנו בכל עת הודעת הסרה / ביטול באחד או
     יותר מהאמצעים הבאים:

    לכתובת  هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته  
     לכתובתינו : חברת "צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ - חנה סנש 45, הוד השרון
    באמצעות האתר : שימוש ב"צור קשר"
    באמצעות לחיצה על "הסרה מרשימת הדיוור" הנמצא בתחתית כל דיוור שנשלח

 

4. אחריות ותפעול האתר


4.1 כל החומרים המצויים ו/או הניתנים להורדה ו/או לצפייה באתר הם רכושה הבלעדי של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ו/או המידע ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הנהלת החברה.


4.2 המשתמש רשאי לצפות, לעיין, לקרוא ו/או להוריד (
Download) את התכנים המפורסמים באתר, זאת לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. אלא ע"י הסכם חתום ומאושר עם בעלי האתר וזאת כפוף לאמור בחוזה. כמו-כן המשתמש נדרש ומחויב להשאיר את המידע והתכנים בנוסחם המקורי בצירוף ההודעות הנוגעות לזכויות היוצרים והבעלות על התכנים והמידע, כפי שפורסם באתר ולא לעשות כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף במידע כאמור.

4.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. המשך שימוש באתר לאחר כל סוג של שינוי מסוג זה יהווה את הסכמתך לשינוי כזה, אף אם לא נתנה הסכמה מפורשת של המשתמש לשינויים אלו וכן לא יוכל המשתמש ו/או מישהו מטעמו לתבוע או לטעון כל טענה בגין שינויים אלו או אחרים, וכל משתמש שלא מסכים לשינויים אלו מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות כל שימוש בו.

4.4 אין לשלוח באמצעות האתר הודעה המיועדת ליותר מ- 5 נמענים.

4.5 המידע המופיע באתר ניתן כשירות אינפורמטיבי. חינם. לא ניתן לראות במידע זה המלצה לנקיטת צעדים כלשהם או להימנעות מהם. החברה והאתר מודיעים בזאת כי יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באתר. במיוחד נכונים הדברים שעה שמדובר במידע המגיע מצדדים שלישים ובנושאים מגוונים בחלקם רגישים, כגון תחום הבריאות והרפואה, הפסיכולוגיה, המשפט, הילדים ועוד. האחריות לבדיקת נכונותם ודיוקם של החומרים המופיעים באתר בכללותו ובמודעות הפרסום של בעלי המקצוע ונותני השירות הינה על המשתמש ועליו בלבד. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהחברה והאתר פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמשים, והחברה והאתר לא ישאו באחריות כלשהי בעניין. ולכן כל העושה שימוש במידע זה עושה זאת על אחריותו האישית בלבד.הנהלת האתר לא תישא באחריות בגין נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על מידע זה ו/או פעולה על פיו.

החברה ממליצה למשתמשים לפנות לייעוץ מקצועי מוסמך בכל בעיה לה מבוקש פתרון.


4.6 החברה אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר בין על ידה ובין על ידי גורמים המפרסמים את מרכולתם באתר. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית.
 
4.7. לשם קבלת אישור מראש ובכתב של החברה לפרסום המידע במקומות אחרים, ניתן לפנות אלינו, להלן פרטי ההתקשרות:-

דוא"ל:  هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
כתובת מלאה: רח' חנה סנש 45 הוד השרון
טל:  077-3324477-8
פקס: 077-3324475

5. תכני משתמשים

5.1 כל תוכן שיועלה לאתר על ידי המשתמשים, ובכלל זה תמונות, סרטונים, מסרים (פורומים, חדרי שיחה, לוחות וכיו"ב) ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי המשתמשים לאתר ("תכני משתמשים"), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש, שהעלה אותו, כאמור. 

5.2 המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים


1.תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות
2.תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר
3.תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב
4.תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום לנזק
5.תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי
6.תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים
7.תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות
.8הפצת "דואר-זבל" (spam) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו.

5.3 המשתמש מסכים כי אתר "צעדים ראשונים"  רשאי לעשות בתכני משתמשות כל שימוש שהוא, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, ובכלל זה להקליטם ו/או להפיצם באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן המשתמש ו/או לשלם תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שאתר "צעדים ראשנים" יפיק הכנסה בגין השימוש שעשה בתכני משתמשים כאמור. וזאת בכפוף להצהרת הפרטיות.

5.4 המשתמש מתחייב לפטור את אתר "צעדים ראשונים" באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני משתמשות המועלים ו/או המופיעים בכל מקום באתר "צעדים ראשונים".

5.5 בנוסף מתחייב המשתמש לפצות ולשפות את אתר "צעדים ראשונים" בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני משתמשים המועלים ו/או המופיעים בכל מקום באתר "צעדים ראשונים", וזאת מייד לאחר דרישתו הראשונה של אתר "צעדים ראשונים", והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי אתר "צעדים ראשונים" בקשר עם התכנים האמורים.

5.6 הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.

5.7 הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר. כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמנויים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ'ט ובין במסגרת "פגישות "אמת", הן באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם אדם לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.


6
. מידע מנותני שירותים וקישורים (Hyperlinks) לאתרים שאינם  www.first-steps.co.il

6.1 "האתר" מכיל מידע אודות נותני שירותים, מודעות, "באנרים" (להלן : "פרסומים"). המידע המופיע בפרסומים ניתן על ידי נותני השירותים והם האחראים הבלעדיים לתוכנו ולנכונותו. הנהלת האתר לא תשא באחריות לפרסומים בין אם הם נעשו בשליטתו ובין אם לאו. כל אדם היוצר קשר עם גורם המפרסם באתר עושה זאת על פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית.

הופעת פרסומת באתר החברה אינו מעיד על חסותה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו.האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

6.2 לעניין זה חשיבות גם לגבי אמנת הפרטיות, של כל אתר ואתר, שיתכן ואינה זהה לאמנת הפרטיות באתר - קראו בעיון את אמנת הפרטיות של האתר אליו מובילות קישוריות כאמור.

7. שימוש בפורומים

7.1 האתר יפעיל לפי שיקול דעתו, חדרי שיחות (צ'אט), פורומים ואזורים ציבוריים אחרים במסגרתם יוכלו המשתמשים להביע עצמם על ידי משלוח הודעות שונות. הינכם מוזמנים לשלוח, להעביר או להגיש כל הודעה ו/או חומרים אחרים (הכוללים קבצים להורדה, מידע ו/או חומרים אחרים) לפורומים ו/או לחדרי השיחות עפ"י התנאים הבאים:

במשלוח הודעות הנכם מתחייבים בזאת שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר:-

א. העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר.
ב. האסורים לפרסום או לשימוש, הם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, לשון הרע, השמצה, פרונוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר.
ג. שהם דואר אלקטרוני ומסרים מסחריים, דואר אלקטרוני ומסרים המיועדים לרשימות תפוצה, מכתבי שרשרת, "דואר זבל" (Spam) , דואר ומסרים המיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם (Unsolicited Bulk Mail) וכיו"ב.
ד. שהם כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
ה. שהם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלולים לעורר אחריות משפטית.
ו. העלולים להפר זכויות קנייו של אחר, כולל אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סמני מסחר, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת.
ז. הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב, לרבות תוכנות-עוינות. 
ח. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה.

 7.2 אין החברה יכולה לפקח ו/או לשלוט על המידע וההודעות המועלים על האתר על ידי המשתמשים ואין באפשרותה למנוע מראש את פרסומם של תכני ההודעות הנשלחות על ידי המשתמשים לאזורים הציבוריים, הפורומים וחדרי השיחות. החברה לא תשא באחריות כלשהי בנוגע להודעות פוגעניות, בלתי חוקיות, מפרות ו/או בלתי נאותות, שישלחו על ידי המשתמשים.

7.3 ההודעות המפורסמות על ידי המשתמשים באתר אינן משקפות את מדיניות ו/או דעתה ו/או התייחסותה של החברה ואין בפרסומן כדי להוות כל אחריות שהיא כלפי החברה או מטעמה.

ויודגש: התכנים שנמסרים לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנכם עלולים לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. 
על כן, החברה לא תישא כלפיכם (או כלפי מי מטעמכם) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל. האחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר בלבד, ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק בגין כל תביעה שתוגש בגין תכנים אלו.

7.4 הנכם מצהירים בזאת ומסכימים כי כל הודעה ו/או מידע שישלחו על ידכם (למעט הפרטים האישיים שלכם – המוסדרים באמנת הפרטיות) יהיו ניתנים לשימוש, העתקה, הפצה, ביצוע פומבי, מתן רישיון לאחר, פרסום, תרגום, בתמורה ו/או שלא בתמורה, או למחיקה על ידי החברה, ואתם מוותרים בזאת על כל טענה שהיא בנוגע לחומרים הנשלחים על ידכם לחברה.

7.5הינכם מצהירים בזאת ומשחררים את החברה, האתר, בעליהם ושותפיהם העסקיים, ביחד עם עובדיהם. מכל אחריות ו/או התחייבות שהיא, בכל הנוגע לשביעות רצונכם ו/או לשימוש בפורומים, בחדרי השיחות ובאזורים הציבוריים. אם בכל עת שהיא אינכם מרוצים מהשירותים האמורים, תרופתכם היחידה והבלעדית תהיה לחדול מלעשות בהם שימוש.


7.6  למרות האמור לעיל, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק, לערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר וזה לפי שיקול דעתם הבלעדי.כמו גם לסייים את גישת המשתמש לאתר או לכל חלק ממנו בכל עת וזאת ללא הודעה מראש וללא כל טענה מצד המשתמש ו/או מי מטעמו.  אין בהחלטת בעלי האתר לעשות כן קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא עוצבו על ידם.

7.7 מבלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק.

8. קניין רוחני

8.1. זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו, כולל אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, פטנטים, הידע (Know-How) , מידע סודי ואיסוף המידע של המשתמשים, הינו בבעלותה ו/או בשליטה הבלעדיים של הנהלת האתר או בבעלות צד ג' אחר או אם צוין באופן מפורש אחרת.


8.2. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של החברה ללא אישור והסכמה מראש ובכתב:
· כקישורית (
Hyperlink)
· בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם
· כסימן מסחרי, או חלק ממנו, של אחר
· ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של החברה.

9. רישום לפגישות  אישיות וחוגי בית.

9.1 הרישום לאתר מקנה למשתמש מספר שירותים ביניהם אפשרות לפגישה חד פעמית : אישית ו/או להשתתף בחוג בית עם נציגת הסברה מטעם החברה. למרות ש"צעדים ראשונים" עושה מאמצים כדי להגיע לפגישות רבות ככל שניתן. אין ברישום כדי להבטיח פגישה אישית ו/או חוג בית עם נציגת ההסברה.
נציגות ההסברה מגיעות לפגישות אישיות לילד ראשון בלבד עד גיל 4 חודשים באזורים מסוימים בארץ בלבד ביום ובשעה המתאים לנציגת ההסברה. לא יוכל המשתמש לתבוע את החברה בגין אי קיום פגישה בין אם המשתמשת אם לילד ראשון עד גיל 4 חודשים ובין אם לאוו. ההסכמה לתיאום הפגישה הינה אצל החברה בלבד. ואין החברה חייבת לחשוף את השיקולים למניעת פגישה עם יולדת.

9.2 במהלך הפגישה נציגת ההסברה תדגים, תסביר, תפרסם , תציג ותיתן מוצרים ליולדת מטעם החברות המסחריות התומכות, מעניקות חסות לפעילות. המוצרים הפרסומיים עבור המוצרים הללו הינם באחריותם הבלעדית של החברות התומכות בפעילות. לא תוכל היולדת לתבוע את החברה בגין אי שביעות רצון כלשהי ממהלך הפגישה ו/או מהמוצרים אותם קיבלה. האחריות על המוצרים אותם תציג/תשאיר בבית היולדת להתנסות הינם באחריותם הבלעדית של החברות התומכות בפעילות.

9.3 בכל מקרה אין הנציגה מחליפה שום גורם מקצועי שהוא וחובה על היולדת לעשות כל פעולה/שימוש/רכישה בהתייעצות עם גורמים מקצועיים.

 10. ניוזלטר-דיוור אלקטרוני

10.1. המשתמש מסכים כי למפעילי האתר או למי מטעמם המצוי עימם בקשר עסקי, עומדת הזכות לשלוח לפרטי ההתקשרות אותם סיפק עם רישומו/ה אתר, לרבות לכתובת הדואר האלקטרוני שלו/ה, הודעות, הטבות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים של החברה או של חברות הקשורות עימה עסקית. באפשרות המשתמש להודיע לנו, בכל עת, על סירובו/ה להמשיך ולקבל הודעות מסוג מסויים או בכלל, לפי בקשתו/ה.

10.2הניוזלטר מאפשר למפרסמים שונים לפרסם את תוצרתם ואת השירותים הניתנים על-ידם, ומובהר כי הפרסום הנ"ל וטיב המוצרים או השירותים המוצעים הוא על אחריות אותם גופים בלבד. זאת ועוד, תוכן הקופונים ואספקתם נקבעים אף הם באופן עצמאי על ידי הספק. 
החברה אינה אחראית לטיב הקופונים וההנחות, לנכונותם ו/או לאספקתם על ידי הספק. כן החברה אינה אחראית לטיב המוצרים ו/או לנכונות הפרסום לגבי המוצרים ו/או הקופונים. כל אדם היוצר קשר עם גורם המפרסם באמצעות הניוזלטר באתר עושה זאת על פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית. החברה לא תישא באחריות כל שהיא לגבי אי נוחות, עגמת נפש או נזק ו/או כל תוצאה אשר עלולה להיווצר אם באופן ישיר ואם באופן עקיף כתוצאה משימוש בקופון. 


11. שמירה על פרטיות - אמנת פרטיות

11.1. החברה והאתר רשאים להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, הרשום לפי חוק, את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש/ת בהסכמתו/ה לפי תקנון זה, לצורך ניהול הקשר והשירות עימו/ה ולשיפור השירותים המוענקים על ידי האתר והחברה או צדדים שלישיים הקשורים עימה, ליצירת הקשר עם המשתמשים, לצורך תיאום פגישות וחוגי בית, דיוור ישיר ומשלוח עדכונים או הודעות בדבר מבצעים או הטבות ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת החברה בקשר עסקי, ובכלל זאת אך לא רק באמצעות משלוח דוא"ל ו-
SMS.

11.2. כמו-כן, החברה והאתר רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות למעט אם אישר המשתמש באופן ברור.  

11.3אמנת הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. לאתרים אחרים. להם  אמנת פרטיות משלהם, שונה מאמנת הפרטיות של האתר. חשוב ביותר כי תקראו ותבדקו היטב את אמנת הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו לפני שאתם מוסרים פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגעתם, החברה והאתר אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שאתם משאירים באתרים אלה.

12. עדכונים ושינויים 

למרות האמור בכל מקום אחר, בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות, במפורש או מכללא, במישרין או בעקיפין, לרבות כל תשלום בגין נזק, לנזקים כלשהם, בין ישרים ובין עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו לכם, ללקוח שלכם, או לכל צד שלישי אחר, או תשלום בגין הפסדים, אובדן רווחים, בין אם נבעו מהשימוש באתר זה ו/או חוסר יכולת להשתמש באתר זה או מהסכם זה, או מדרך השימוש ו/או הביצוע או כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש באתר או בשימוש או באי שימוש במוצרים המוצעים באתר שהוצעו מהאתר זה ו/או שהופקו ממנו ו/או מסגירת האתר על ידי בעלי האתר וזאת ללא כל סייג.


13. אחריות ושיפוי

13.1. המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשאת ו/או לשפות את החברה ו/או האתר בגין כל נזק שיגרם להם ו/או שותפיהם ו/או סוכניהם ו/או עובדיהם ו/או נושאי המשרה ו/או המנהלים ו/או הדירקטורים ו/או בעלי המניות ו/או משתמשים אחרים וכו', כולל, אך לא רק, כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח - 1968 ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים בו. בעלי האתר שומרים
לעצמם את הזכות לתבוע את המשתמש שלא כדין באתר בכפוף לדין האזרחי והפלילי במדינת ישראל.

13.2. החברה והאתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר ו/או שירותיו, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדית של האתר והחברה, באם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או אמנת הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם יחליטו על פי שיקול דעתם הבלעדי כי המשתמש בצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.

14.סמכות השיפוט

השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל.

 

 

 

 
 

 

 12.16 
 
 ערכה פתוחה 2015 מוקטנת
התמונה להמחשה בלבד
 
Website by - JOOMI
Feedback Form
Feedback Analytics